Com a empresa familiar amb un ADN 100% emprenedor, D’Ara Grup està sempre en posició d’invertir en noves àrees de negoci.

La nostra actual activitat és una bona mostra de la voluntat de diversi car i tenir presència en sectors molt diferenciats, aportant sempre la nostra voluntat d’aconseguir l’excel·lència en tots ells.


Estacions de servei

A través de la petroliera Meroil, de la qual som impulsors i co-fundadors, vam seguir avançant en el desenvolupament de nous productes i serveis per als nostres clients..


Inversors immobiliaris

Seguim treballant en el sector de la promo- ció immobiliària, amb l’objectiu de vendre o explotar el lloguer patrimonial.

Inversors privats i de capital risc:

Oferim a noves empreses i emprenedors l’oportunitat de fer realitat els seus projec- tes, de manera directa com D’Ara Grup o formant part de fons d’inversió.

Assegurances Allianz

Som mediadors del club de l’excel•lència d’Allianz i o cina de referència a la comarca del Maresme. Oferim tot tipus de productes i serveis relacionat amb assegurances a particulars i professionals.